Үйлдвэрлэлийн процесс

1.Twisting copper

01

Эргэдэг зэс

2.Extrudering1

02

Хэвлэх

3.Twisting

03

Мушгирах

4.Spiralling Al-foil

04

Аль-тугалган спираль

5.Papering Al-foil4

05

Аль тугалган цаас хийх

6.Braiding

06

Сүлжих

7.Papering jacket3

07

Цаасны хүрэм

8.Cutting cable

08

Кабель огтлох

9.Injection-moulding magnetic ring

09

Тарилга хийх- соронзон цагираг

10.Cutting outside jacket1

10

Гадуур хүрэм хайчилж байна

11.Auto-cutting Al-foil1

11

Аль тугалган цаас огтлох (авто)

12.Soldering2

12

 

Гагнах / Автомат гагнах

13.First testing

13

Туршилт 1

14.Die-casting inner Molded

14

Дотооддоо цутгаж байна

15.Second testing1

15

Туршилт 2

16.Die- casting Outer Molded5

16

Цутгамал гадуур цутгасан

17.Product testing1

17

Туршилт 3

18.Spiraling cable1

18

Спираль кабель

19.Polybag packing

19

Polybag сав баглаа боодол

20.Box packing2

20

Хайрцаг савлах